Associació Filosofia
de la Terra i les Cultures

L’associació neix com a resposta a la necessitat de la nostra época de refer els vincles entre la societat humana i la terra; entre les cultures i les diferents maneres de ser i de pensar. Vincles que han de reflectir-se en una organització social justa orientada al bé comú i en una actitud personal d’estima vers els altres.

Creiem fonamental articular una visió del món basada en la interdependencia entre tots els éssers i la pertinença a un món alhora únic i plural. Aprendre a conviure i a fer de la solidaritat un estil de vida, és un imperatiu de la nostra época.

Per aquest motiu, l’associació es constitueix com un espai obert des d’on generar pensament, diàleg i compromís, posant el coneixement al servei de les necessitats de les persones i de la Terra.

Trobem encertat parlar, en el momento actual, de cultures en transició que, arreu del món, restitueixen les comunitats socials i els vincles interpersonals en contraposició a un model hegemònic basat en el domini i l’explotació.

Pensar és tenir cura del sentit de les coses, respectant també el que no és Intel.ligible; és obrir-se a la realitat a través de la consciència i la paraula. Pensem per a estar més aprop dels altres; per acompañar el misteri de viure.

Objectius

Pensar des d’una visió del món sencera i plural i des de l’experiència concreta. Construir un llenguatge que reflecteixi la interdependencia entre tots els procesos vius de la terra i que generi un marc de referencia des d’on valorar els problemas ecològics, socials i polítics de la nostra época.

Col·laborar en la construcción d’hàbitats en harmonia amb l’entorn, immersos en els cicles orgànics de la terra. Recolzar projectes de comunitats sostenibles i en transició.

Comprometre’s amb procesos de diàleg i convivencia intercultural. Compartir necessitats, idees i preguntes, entenent el diàleg com a camí imprescindible per a construir móns en pau.

Serveis

Seminaris sobre filosofía de la terra i diàleg intercultural per a aprendre a pensar de manera sencera i plural.

Recerques sobre models educatius, hábitats sostenibles, patrons de transformació cultural, temps, espai i cosmologies.

Edició dels simposis i recerques de l’associació.

Jornades de debat sobre canvi social, sostenibilitat, tecnologies i poblacions indígenas, entre altres temes vinculats als objetius de l’associació.