Inauguració de l’Escola Internacional de Filosofia Intercultural

Barcelona 11 de novembre 2017

El president de l’Institut d’Estudis Catalans Joandomènec Ros, va inaugurar l’escola Internacional de Filosofia Intercultural (EIFI), que s’ha fundat com a institució no lucrativa amb la missió de promoure camins de coneixement i acció a través del diàleg intercultural, que portin a una reconciliació de la humanitat amb sí mateixa i amb la Terra.

Cicle de Seminaris:
“Europa en diàleg amb la seva diversitat”

De gener a desembre 2019, Casa Sant Felip Neri
Europa pot dialogar amb la diversitat de les seves ‘euro regions’ i superar els interessos d’Estat?
A la discussió d’aquesta pregunta vol contribuir el cicle programat per l’Escola Internacional de Filosofia Intercultural (EIFI). En els seminaris d’aquest cicle s’analitzarà l’estat actual de les qüestions identitàries en els diferents països d’Europa, a la vegada que es debatran perspectives de convivència en una Europa intercultural, reconfigurada des de les seves regions.

Benvinguts

Casa Sant Felip Neri
Carrer Nena Casas, 47
08017 Barcelona
info@filosofiaterra.com